شرکت حمل و نقل اتحاد آران تحت نظارت وزارت راه و ترابری و دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده های کشور و با صدور انواع حواله جات و بارنامه های دولتی تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران از سال 1342 در حدود نیم قرن تا به امروز در عرصه پهناور حمل و نقل داخلی فعالیت داشته است و اینک با نگاهی کارشناسانه با جمعی از زبده ترین مجریان و مشاوران و متصدیان سعی در شناخت نیازها و خواسته های مشترکین و متقاضیان این بخش داشته اند و با تجهیز قوای داخلی و امکانت خود سعی در مرتقع و هموار نمودن یک به یک موانع موجود دارند.

هم اکنون این شرکت آمادگی خود را جهت عهده دار شدن بخش حمل و نقل آن سازمان اعلام داشته و امید است با مساعدت و همکاری مدبرانه، این شرکت مفتخر به خدمت در راستای مصالح و منافع آن مدیریت گرامی گردد.